Jaký smysl má korona?

09.09.2020

Protože je velký humbuk v České republice, a vůbec v celém světě, rozhodla jsem se že se zeptám na vhled, jaký smysl má korona?

V prvé řadě bych chtěla napsat, že každý situaci vnímáme z jiné perspektivy a z jiného úhlu pohledu. Někdo řeší finanční krizi, někdo řeší dokonce životní existenci, někdo má trable s dětma a svým pohledem na to, jak musí nosit roušky ve škole, někdo se bojí o vlastní zdraví, a někdo se bojí o úplně všechno. 

A proto neexistuje jednotná poučka a univerzální pravda, jak se k situaci máme postavit. Toto je velice důležité uvědomnění, abychom svůj hněv a strach, který se často převtělí do hněvu, nesměřovaly na žádného člověka, jenom proto, že má jiný názor. Často se střetávám s mnoha spirituálními terapeuty a vědomými lidmi, kteří mají vztek, a směřují ho do různých stran, především na lidi, které vnímají jako nižší bytosti, a krmí je svým hněvem a ponižováním. Tímto přístupem vědomé bytosti jen zvyšují úroveň chaosu, zmatku a nevraživosti.

Ve vhledu jsem obdržela 3 důležité informace, proč se to celé děje:
 
1. Vědomá spirituální komunita má jít jako velký příklad ostatním lidem, ještě více šířit pozitivní přístup, mluvit otevřeně o některých tématech, avšak bez povýšení, hněvu, a boje, které jsou odrazem nezpracovaného strachu a duchovní pýchy. příklad a pozitivní přístup neznamená neotevírat fakta, neodkrývat lži, ale znamená to jakákoliv fakta přednést bez emocí, šířit možné doporučení, které si lidé sami odžili, a mají je jako zkušenost. Vědomé bytosti mají udržovat svým příkladem světlo, rovnováhu a mír.

 2. Přišli jsme sem tvořit radost, důvěřovat procesu, a jak říká Ghándí, buďme změnou, kterou chceme vidět ve světě. Možná to spoustu lidí že spirituální komunity uvede do pozorování vlastních emocí, vlastního zdravého životního stylu, a poukáže na témata, která mají nezpracovaná. Pojďme ukázat, co jsme za tu dobu naučili, pojďme ukázat, že boj je starý program.

3. Covid nás otevírá k důležitému světovému i lidskému dialogu, nás se všemi i nás se sebou samými, otevírá nám oči, přetřásá životními hodnotami celého světa, vytváří otázky našeho lidského fungování, užitečnosti a směřování v konceptu planety a celého vesmíru. Vytváří především nový prostor pro tvoření nového, lepšího světa, který se ale nezakládá na boji, nezavírá oči před vlastní temnotou a vede konstruktivní dialog, kde to lze a neřídí se strachem. Léčí svá vlastní témata, které vyplynou, jde příkladem, je moudrý a laskavý. Možná trochu jako Dalajlama s celou Čínou. 

A jestli to dobře nedopadlo, tak ještě není konec.

Z Řecka zdraví Renata, Jan a Nikolas