KAPITOLA 0 ZÁKLADY

Úvodem od srdce k srdci

Ahoj krásná ženo, 

Setkáváme se v období, které není pro nikoho jednoduché. Proto i já budu velmi otevřená, a sdělím vám všechny nástroje a informace co nejblíže tomu, jak je umím, jak je vnímám. Využijte je sami pro sebe tak, jak nejlépe umíte. Je jen na vás, co si z kurzu vezmete a přeměníte ve zlato. Najdete v této kapitole videa i teorii, jděte postupně, a některé pasáže čtěte znova a znova. Dále najdete i úkoly ke kapitole, které byste měli zvládnout, než přejdete na další kapitolu. Celá kapitola trvá 14 dní. Těším se na vás, objímám vás na dálku a přeju nádherné dny. 

Všechna tato videa i celý tento obsah tady zůstane pro tebe celý rok nebo dva, po dobu tvého členství. 


Jednoduše: 

Tak tedy. Nejprve se potřebujete odpojit od starého zaběhnutého způsobu myšlení. Proč? Některé techniky, příběhy, zajímavosti a rituály se nemusí líbit vaší současné mysli. Nemusíte jim věřit, ale měli byste je zkusit. 

Západ přestal rozumět starým zvykům a rituálům, přestal je dělat, a lidé na ně, v pasti konzumu, blahobytu a "nadlidství", postupně pozapomněli. Na východě, kde blahobyt nedosahuje ani pětiny toho, co životní úroveň umožňuje nám, jsou více ve spojení s přírodou, s nám přirozeným jídlem bez chemických úprav, bez přemíry vaření. Stejně tak jako mají lepší životní prostředí. Tím, čím se obklopujeme, co vytváříme, děláme, myslíme, a co jíme, tím se stáváme. A tak jsme se dostali až tam, kde se pomalu začalo přerušovat vlákno spojení s přírodou, velkou Matkou Zemí, přestali jsme cítit jakousi "pravdu", a vyměnili ji za komfortní zónu. 

Když jsme byli u našeho učitele v thajském Chiang Mai, velké legendy Pichesta, který nás učí ve svém chrámu thajské terapie, říkal, ať moc nejíme, protože pak necítíme srdcem, ale zadkem. On sám snědl tehdy půl mandarinky, jedl snad trochu rýže se zeleninou, a vypadá o víc než 30 let mladší. O Pichestovi vám občas řeknu příběh, ze kterého vzešel nějaký aha-moment, a vy se určitě zasmějete. 

Jóga, vám může přinést spojení. Spojení se sebou, s vaší božskou podstatou, s vaším nitrem, a s celým světem. Na chvíli zkuste, prosím, zapomenout na běžné západní myšlení, na logiku, na důkaz, který vidíte hned a můžete si na něj sáhnout. Zázraky na Zemi jsou nebeskými zákony. 

První rituál omlazení je rituálem úvodním před děláním jógy. Budeme jím začínat. Dokonce je to rituál, po kterém ani nemusíte dělat jógu, a můžete si jej prostě někdy udělat. Rituál je velice silný, vede k silnému omlazení buněk, dalo by se říci, k nesmrtelnosti. Tento rituál mě naučil můj Mistr, Svamiji Mahéšvarananda. 


Nástroje, základy a Rituál Omlazení

Tato kapitola má 4 části. Půjdeme postupně. Na tuhle kapitolu máte 14 dní, měli byste si přečíst všechno, všemu porozumět, a taky především zkoušet alespoň 1 týden dechové techniky a naučit se mantru.

1.  Rituál Omlazení + mantra omlazení
2. Bindu čakra - čakra nesmrtelnosti a omlazování
3. Tři dechové techniky. 
4. Toxiny - jaké máme toxiny a kde se berou?


1. Úvodní rituál: mantra omlazení a nesmrtelnosti

Rituál Omlazení a nesmrtelnosti je spojením zpívání Šivovy mantry nesmrtelného, roztírání santalového oleje po dlani ruky, a jeho následném vtírání a stimulace tajné čakry nesmrtelnosti, BINDU čakry. 

Co k tomu budete potřebovat?

1. Čistý nebo nechemický Santalový olej, který se přímo váže k bindu čakře a k rituálu omlazení. (doporučuju náš z Indie ke koupi u Honzy, nebo na epam.eu).

2. Vědět, kde je Bindu čakra - nachází se nahoře na temeni hlavy tam, kde vám začíná vlasový vír. Více si o Bindu čakře můžete přečíst zde.

3. Naučit se Šivovu mantru nesmrtelného . Bůh Šiva je Bůh, který nám přináší omlazení - destrukcí starého: starých iluzí, starých programů, starých přesvědčení. Někdy je destrukce z počátku nežádoucí jev :D, protože přichystá malé nebo větší změny v komfortní zóně. Pokročilí jógíni tyto změny mají sílu ustát, a vítají je. Nebojte se, nikdy nedostanete nic, co byste neunesly. Mantra nesmrtelného 

Úkol 1:

Naučte se, prosím tuto mantru omlazení, mantra nesmrtelného, mantru boha Šivy. Máte na to 14 dní. Je dobré si ji vytisknout a zpívat si ji každý den několikrát, ať si ji zažijete. První týden vytištěnou na papíře, a druhý týden už zpaměti. Zvládnete to, i když se vám může zdát, že je to nesmyslná hra souhlásek a písmenek. 


Mantra je v prapůvodním jazyce, Sanskrtu, je to prapůvodní jazyk nás všech, říká se, že je z období, kdy ještě mezi námi žili bohové. Když cokoliv opakujete v sanskrtu, bohové vaše přání a modlitby slyší ihned, mluvíte v jejich jazyce. Toto je mantra omlazení a nesmrtelnosti. Sanskrt nikdy nemá přesný překlad, nepřekládá se jako čeština a angličtina, je vzletný, krásný, vysokovibrační, kdy především něco vyššího opěvujeme, tím se dostáváme na vyšší vibrace.


ÓM TRIJAMBAKAM JADŽÁMAHÉ 

SUGANDHIM PUŠTIVARDHANAM 

URVÁRUKaMIVA BHANDANÁN 

MRITJÓR MUKŠÍJA MÁMRTÁT


Přibližný překlad:

Uctívám Tříokého, Všudypřítomného, (boha Šivu)
kéž nám i přírodě požehná zdravím,
kéž nás jeho požehnání osvobodí a vede k nesmrtelnosti.


Tady najdeš mantru pro každé zpívání, když budeme začínat dělat jakoukoliv lekci. Prosím, pusť si jej a zpívej nahlas. 


2. Bindu čakra - čakra nesmrtelnosti a omlazování

Bindu čakra je tak trochu tajná čakra. Je to čakra, kterou máme všichni, ale 98% lidí spí. Je to totiž čakra, která, když se probudí, zpomalí program stárnutí a nastartuje program mládnutí. Takže se tedy tak trochu vyhnete matrixu. Všechno o Bindu čakře se naučíte zde.

Úkol 2:

Přes den si často stimulujte místo na hlavě, Bindu čakru, tlačte na toto místo do příjemné bolesti, masírujte jej. Nejprve samostatně, později s mantrou nesmrtelného a kapkou santalového oleje. 

Zkuste přes toto místo občas dýchat. Jen seďte a veďte nádech a výdech přes bindu čakru.


3. Dechové techniky

Dalším výborným nástrojem jogínů jsou tři různé očistné dechové techniky. Dech je velmi významným nástrojem, TEPRVE, AŽ PŘI DANÉ ASÁNĚ DÝCHÁME HLUBOCE DO BŘICHA, TAK TUTO POZICI AKTIVIZUJEME, a má daleko vyšší účinky. Můžu říct, že se dechem dá zbavit velká část především psychického balastu, programů apod. 

!V józe dýcháme nosem!

Existují 4 dechové techniky, které se učíme na omlazující józe:

1. Základní jógový dech: Hluboké pomalé nádechy a výdechy do břicha nosem

2. Bhastriká pránájáma "dýchání jako kovářské a nebo kočičí měchy"

Břišní stěna se pohybuje směrem ven a dovnitř jako kovářské měchy. Ramena ani trup se pohybu neúčastní.

Účinky:

Bhastriká pránájámaosvěžuje tělo a mysl. Regeneruje a omlazuje celé tělo a zlepšuje paměť. Zesíleným prokrvením hlavy se zlepšuje zrak i sluch. Cvičení posiluje plíce a pomáhá proti bronchitidě, protože rychle a do hloubky pročišťuje celou dýchací soustavu. Tato technika povzbuzuje zažívání, urychluje látkovou výměnu, zvláště odbourávání tuků, stimuluje krevní oběh a aktivizuje solární plexus a manipúra čakru.

Pozor:

Počet kol lze zvýšit jen po dlouhodobějším cvičení a po konzultaci s učitelem jógy. Při akutním astmatu, při srdečním onemocnění nebo horečce se cvičení nemá provádět.

3. Kapálabháti

Křišťálová lebka / pročištění čelní dutiny

 • Lehce se předkloňte a 25-50x vydechujte vzduch krátce a prudce nosem a nadechujte se ústy. Během celého cvičení zůstávají ústa pootevřená (pro vyrovnání tlaku).

 • Je to ostrý rychlý výdech nosem (jako při smrkání)

 • Po provedení kapálabháti bychom měli 1-2 minuty odpočívat.

Účinky: 

Cvičení osvěžuje a dodává novou energii, prokrvuje celou oblast čela a nosu, pomáhá při zánětech čelních a vedlejších dutin, pročišťuje nos a posiluje dýchací orgány, odstraňuje stres a celkově zklidňuje, zjasňuje myšlenky a logické uvažování. Pokud ho provádíme před meditací, přináší nám vnitřní klid.

Pozor: Zpočátku může kapálabháti vyvolat lehkou závrať, která však po několika cvičeních většinou ustoupí.

4. Udždžají

Dech udždžají je pránájámická technika, při které se dýchá se zataženou hlasivkovouštěrbinou.
Jedná se o jednu z nejjednodušších technik. Název vznikl spojením slov ud (=vzhůru) a džaja (=vítězství, úspěch). Používá se při výdechu, při nádechu i při obojím zároveň a lze ho provádět i se zádrží dechu, v tom případě zařazujeme džalandharabandhu (krční uzávěr). Spojuje se s khečarí mudrou (jazyk ohneme a jeho špičku posuneme po patře co nejvíce dozadu).

Nácvik:

 1. Provedeme krátké cvičení na uvolnění krčních svalů.

 2. Zavřeme oči, úplně uvolníme celé tělo, ale páteř stále zůstává vzpřímená. Vnímáme svůj dech.

 3. Zařadíme dech udždžají: mírně snížíme měkké patro, jako bychom chtěli polknout. Tím zúžíme hlasivkovou štěrbinu. Takto provádíme pouze nádech, výdech nebo oboje. Tím, že je vzduch nucen projít užším místem, vzniká jemný chrčivý zvuk.

 4. Po provedení dechu udždžají přejdeme ke svému běžnému dechu a chvíli se zavřenýma očima sledujeme svůj dech a účinky udždžají na tělo.

Účinky:

 • Na fyzické úrovni tento dech pročišťuje (odstraňuje hleny a zapojuje větší plochu plic),

 • na mentální úrovni zklidňuje a pozastavuje myšlenky, čímž se člověk rychleji dostává do stavu meditace,

 • zpomaluje dech - díky tomu tělo vstřebá víc prány, zpomalují se i mozkové funkce a tím také příjem vzruchů a mentální procesy,

 • zpomalením dechu se lépe využívá nový kyslík a snižuje se jeho potřeba,

 • zlepšuje se činnost všech orgánů, zklidňuje, působí proti nespavosti, provzdušňuje plíce, snižuje krevní tlak,

 • při nádechu má aktivizující účinky (teplo), při výdechu zklidňuje (vhodné po zadýchání při dynamických cvičeních).

Úkol 3: Zkuste s videem každý druhý den tyto techniky. Tohle je důležitý úkol, ať máte pročištěné nervové dráhy a vše nám jde rychleji :). 


4. Toxiny

Nádherné ženy, to nejpodstatnější je, že opravdu nemusíme stárnout, a že existuje téměř rovnítko mezi detoxem a mládnutím. Mějte na mysli, že každé čištění je blahodárné pro naši mysl i tělo. Že programy, které nosíme desetiletí, hlavně z dětství a przenatalu, se nejprve potřebují vyloučit z našich těl.

Toxiny:

- mentální (nejprve vznikne myšlenka - často ji máme z dětství)
- emoční (na myšlenku zareagujeme emocemi)
- fyzické (nezpracované emoce, ty, které nevyjádříme se v těle uloží)

Velice silný detox na všech úrovních dokáží THAJSKÉ TERAPIE (www.thajsketerapie.cz), které vytlačují dané toxiny ze všech těl ven. Na nich velmi dobře vidíme, že když vytlačujeme fyzický blok z těla, po čase se klientovo tělo uvolní a odcházejí emoce, které měl v daném fyzickém bloku uložené. 


1. jóga video sestava 

pro začátečníky na pevné nervy, imunitu a odstranění strachu a stresu